SPALOVNA - Past na úředníky aneb Made in banana czech

Už se nemůžu dočkat rozhodnutí ministerstva životního prostředí, jestli schválí anebo naopak zamítne projekt údajné modernizace spalovny v Rybitví. Úředníci to rozhodně nemají lehké. Mysleli si, že jako v dalších stovkách, možná tisících případů rozhodnou od pražského stolu, sto kilometrů vzdálené kanceláře, bez ohledu na vox populi, hlas lidu. Ten ale zahalekal s takovou razancí, že úřednické myši zvedly své zadnice a přijely se podívat do těch Pardubic někde na východě, co že to tam vlastně téměř padesát tisíc lidí podepsalo.

Mluvím o petici, která nemá v novodobé historii komunální problematiky obdoby. A přišlo zděšení. Úředníci najednou viděli zaplněnou pardubickou arénu, kde se proti výstavbě spalovny nebezpečných odpadů postavili na stranu lidí výjimečně i komunální politici a silou společnou dokázali odborníci, rádoby odborníci, ale i totální laici přeargumentovat nadnárodního molocha, kterým firmy AVE v odpadovém hospodářství je. Tápání představitelů AVE CZ nebralo mezí, a tak úředníci museli pochopit, že jim v nejlepším případě hrozí defenestrace, pokud slušně zalobovaný projekt podpoří. Světe div se, v jednu chvíli to i vypadalo, že pochopili, že se nejedná jen problém "Zvonokos", ale vážný milník v tom, kam by se úřednické rozhodování mělo ubírat. Ne do kocourkovských rozhodnutí podpořeným uplacenými znalci, ne do přilepšování si dobře umístěnými obálkami, ale k argumentům a pochopitelně veřejné podpoře. Nechtěl bych být ve vaší kůži. Věřím plně, že se k obálkovým metodám v tomto schvalovacím řízení nikdo neuchýlil, ale jestli ano, těžko se pak budou tyhle zřejmě špatně vynaložené prostředky vracet původním majitelům. Už jen pár týdnů si počkáme, jestli ještě má smysl se stavět proti nějakým projektům, které se nám nelíbí. Anebo se raději stěhovat a stěhovat a stěhovat... Až nám nakonec nikdo pod okny nebude hrozit spalovnou na nebezpečný odpad, skládkou chemikálií, o kterou by se třeba v Rakousku nikdo ani nepokusil, nebo nějakým dalším určitě bezpečným zařízením, které mateřská firma jen ryze z bohulibých důvodů nechce stavět v zemi, kde má sídlo, doufaje, že v těch Čechách ještě neslezli ze stromů a likvidace evropského bordelu se provede Made in Banana Czech.

Bohumil Roub - autor je vedoucím redaktorem TV Pardubice a reportérem TV Prima

stop spalovně

prostě ji tady nechcem a hotovo, at si ji postavěj v Rakousku

Spalovna

už se dusím teď

spalovna

Zpráva pro ministra životního prostředí
Vážený pane ministře,
Dne 9. 12. 2009 proběhlo v Pardubicích veřejné projednání k záměru firmy AVE CZ „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“. Z tohoto projednání byl Vašim zaměstnancem, ing. Lukášem Vozkou, pořízen dne 21. 12. 2009 zápis, ke kterému mám následující zásadní výhrady:
1. Tvrzení, že „Na vznesené připomínky reagovali zástupci jednotlivých stran, tj. oznamovatele, zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku“ obsažené v zápisu se nezakládá na pravdě, jak je možné snadno doložit zvukovým záznamem. Zástupci firmy AVE CZ ani zpracovatel posudku nedokázali v případě řady závažných námitek diskutujících občanů vůbec reagovat.
O vypořádání písemných námitek se oznamovatel, zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku pokusili písemnou formou po ukončení veřejného projednání. Toto „vypořádání“ však obsahuje nepravdivé údaje, nekvalifikované až absurdní výroky a nevyvrací konflikty s platnou legislativou.
V zápisu z veřejného projednání tedy chybí důležité konstatování, že přinejmenším část otázek, připomínek či námitek nebyla zástupci firmy AVE CZ zodpovězena.

2. Za velmi závažné opomenutí také považuji skutečnost, že v zápise nejsou zmíněny námitky, které upozorňovaly na konkrétní konflikty s platnou legislativou.
Jako občan a plátce daní očekávám od vašeho ministerstva pomoc při ochraně prostředí, ve kterém je mi dáno žít. V tomto případě se jedná o výstavbu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší na návětrné straně a v těsné blízkosti od stotisícové aglomerace města a přilehlých obcí, která je i bez tohoto zdroje významně zasažena průmyslovou činností. O výstavbu a provozování tohoto zdroje znečišťování ovzduší se navíc uchází firma, která nebyla schopna svůj záměr před veřejností obhájit. Proto bych očekával od vašeho zaměstnance při tvorbě „Zápisu“ více opatrnosti a zodpovědnosti.
Žádám Vás proto, abyste v rámci svých pravomocí nechal dotyčný zápis z veřejného projednání přezkoumat a jeho znění upravit tak, aby byl v souladu se skutečností dokumentovanou pořízeným zvukovým záznamem.
Na základě podkladů RNDr. Nováka upravil ing. Jan Linhart

spalovna

pane Linhart a kdo nám zlikviduje ekologické zátěže například po Paramu za Slatiňanama v Lukavici kde ropa vytéká i z lesíka

odpověď

Staré zátěže budou likvidovány zákonným způsobem, tak jak doposud. Jednou z nepravd, kterou se snazi firma AVE zduvodnit vystavbu spalovny je likvidace starych zatezi. Je potreba si uvedomit, ze v soucasne dobe je pouze cca 12% vseho nebezpecneho odpadu spalovano a pouze 8% skladkováno. Zbytek je likvidovám fyzikální, chemickou nebo biologickou cestou. je potreba si uvedomit, ze k paleni se hodi pouze odpady, ktere obsahuji organickou slozku, hlínu, byt kontaminovanou, spalíte jen těžko.Pro likvidaci starých zátěží je tedy nutné zvolit individuální přístup. Např. Laguny v Semtíně jsou dnes těženy, míchány s uhelným prachem a spalovány v cementárně Práchovice. Staré zátěže v Lukavici by mohly byt zlikvidovány obdobně. S pozdravem Jan Linhart
P.S. Dnes se může člověk i podepsat