Ani Hradci se povodně nevyhýbají - už se ruší plánované sportovní akce

Voda už škodí i v Hradci Králové Vytrvalé deště posledních dnů působí škody i lidem v Hradci Králové. Přestože hladiny řek zůstávají pod kontrolou, spodní voda a srážky už začínají zaplavovat sklepy a kvůli rozmáčenému povrchu bylo třeba zrušit některé sportovní akce. Například v Malšovicích se tak s vodou v domech potýká několik obyvatel lokality Plachta i zdejší jezdecký klub.

Organizátoři víkendového závodu CSI mladých jezdců o pohár primátora Selská jízda a Tarpan Odolena Voda už museli přesunout akci do Mladé Boleslavi. Je však zřejmé, že komplikacím na Plachtě bylo možné zavčas předejít. „Víme, že lokalita, kde v posledních letech vznikla rozsáhlá obytná zástavba, je z hlediska odvádění srážkových vod problematická. Abychom ji ochránili, vybudovali jsme loni v městských lesích nad ní retenční nádrž. Ekologové však nepovolili obnovení svodnice, která by vodu odvedla z území pryč, a dílo tak bohužel funguje jen zčásti,“ vysvětlila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Město nechalo už dříve posoudit lokalitu Plachta Českou geologickou službou i vodohospodáři. V souladu se závěry nezávislých posudků pak připravilo systém opatření, která by měla lokalitu chránit. Vybudování retenční nádrže Češík I a poldru Češík II se nakonec podařilo prosadit, proti svodnici se však postavila Česká inspekce životního prostředí. V létě loňského roku vydala rozhodnutí o zákazu činnosti, kterým obnovu svodnice znemožnila. Své stanovisko inspekce zdůvodnila výskytem zvláště chráněných druhů například ropuchy obecné, čolka velkého, modráska bahenního či vstavače májového.

„Některé orgány ochrany životního prostředí z principu přehlížejí zájmy vyšších primátů a upřednostňují traviny, brouky a obojživelníky. Fakt, že člověk je také součástí přírody a i jeho zájmy je třeba prosazovat, zkrátka ignorují. Doufám, že nyní, tváří v tvář škodám, které voda na Plachtě působí, inspekce své dřívější stanovisko přehodnotí,“ dodal primátor Otakar Divíšek. Odbornými posudky bylo prokázáno, že případná výstavba svodnice v žádném případě neovlivní biotop přírodních památek Na Plachtě a nedotkne se chráněných druhů živočichů ani rostlin, které se zde nacházejí. Svodnice samotná by měla být odizolována jílem tak, aby v období sucha neodváděla spodní vodu z přírodní památky, ale naopak v období větších srážek umožnila odtok povrchových vod. Město proto bude o dobudování celého vodního díla nadále usilovat. Situace posledních dnů snad konečně bude argumentem, který Česká inspekce životního prostředí bude muset přijmout. „Snad zákon o ochraně přírody a krajiny konečně začne platit celý a pro všechny stejně. V paragrafu 1, kde je definován jeho účel, je totiž výslovně uvedeno, že při ochraně přírody je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry,“ uzavřela náměstkyně Finfrlová.