Dobrovolní záchranáři dostali od Pardubického kraje čtyři sta tisíc korun

Pardubický kraj finančně podporuje vedle dobrovolných hasičů také občanská sdružení. Zástupcům horské služby, Českého červeného kříže, Vodní záchranné služby, Klubu vojáků v záloze a brigádě kynologů předal Radko Martínek na hejtmanství v pondělí 3. května dotaci na letošní rok. Příspěvek 400 tisíc korun využijí na zakoupení záchranářského vybavení a komunikačních prostředků.

 „Ekonomická situace kraje je stále složitější. Snažíme se přesto udržet to, co jsme slíbili. Problém vidím v tom, že finanční příspěvky nebudeme moci zřejmě navyšovat, přestože se bez vaší práce nikdo neobejde,“ řekl hejtman Radko Martínek na tradičním setkání se záchranáři v sále Rady Pardubického kraje. Připomenul, že  občanská sdružení významně doplňují profesionály, proto si podporu Pardubického kraje  zaslouží. Například členové horské služby Orlické hory v letošní zimní sezoně zachránili několik lidských životů, stejně jako vodní záchranáři. Oblastní spolky červeného kříže se věnují zejména nácviku první pomoci, a to již u dětí předškolního věku. Pardubičtí zdravotníci vyhráli vloni celostátní soutěž zdravotních hlídek a vodní záchranáři z Pastvin jsou již šest let za sebou mistry České republiky.  
 
Rozdělení dotací pro jednotlivá občanská sdružení a jejich charakteristika:
Horská služba České republiky (HS ČR), je záchranná organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje profesionální pomoc návštěvníkům hor po celý rok. Řídí a provádí pátrací a záchranné akce, provádí značení cest a nebezpečných oblastí a nepřímo se tak podílí i na podpoře rozvoje regionu. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory a v Horní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu Pardubického kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů. Ze strany Pardubického kraje je HS ČR finančně podporována pravidelně od roku 2003. Pro rok 2010 dotace činí 100.000,- Kč.
Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje (ZBK Pk), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je členem Asociace záchranných brigád kynologů České republiky. Činnost ZBK v České republice je zabezpečována jednotlivými záchrannými brigádami organizovanými v územní působnosti krajů. Členové ZBK Pk se svojí dobrovolnou činností připravují především na vyhledávání a záchranu osob. Ze strany Pardubického kraje je ZBK Pk finančně podporována pravidelně již od roku 2003. ZBK Pk má k dispozici atestované psy, kteří jsou úspěšně nasazováni do ostrých akcí. Pro rok 2010 dotace činí 26 000,- Kč.
 
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je kolektivním členem Českého červeného kříže. Činnost VZS ČČK je zabezpečována místními sdruženími. V rámci Pardubického kraje působí dvě sdružení - MS VZS ČČK Pastviny (IČ 061234257) na vodní nádrži Pastviny a MS VZS ČČK Chrudim (IČ 60104384) na vodní nádrži Seč. Členové VZS bezplatně