Hasiči varují před Pálením čarodějnic - nahlašte akce, jinak bude problém

 

Jako každý rok tak i letos, v předvečer prvního máje, se na většině míst našeho kraje rozsvítí desítky ohňů. Poslední dubnový večer patří pálení čarodějnic. Aby se filipojakubské ohně neproměnily v požár, připomínáme zásady při rozdělávání ohně v přírodě. Co to znamená pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

"Chystáte-li se společně „oslavit" čarodějnice, tak nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně. Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru, ale i na to, kdy naposledy zem svlažily dešťové kapky. Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 m od kraje lesa," řekla mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Dodala, že pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů. Ohniště pak můžete opustit po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou. Doutnající zbytky také mohou zapálit. Rozdělávat oheň je zakázáno ve vysoké suché trávě a bez dozoru. Velkým nebezpečím mohou být různé hořlavé kapaliny, které lidé často pro větší efekt do ohňů přilévají.

"Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit, v našem kraji to znamená ohlásit pálení Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje – telefon 950 570 112. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru," uvedla mluvčí.

Tímto předběžným ohlášením se podle její informace zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. "Při „pálení čarodějnic" nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy," upozornila Horáková.

 

Tabulka:  Možnosti ohlašování pálení

Kraj

Telefonické ohlášení

Elektronické ohlášení

HZS hl. m. Prahy

950850101 nebo linku 150

-

HZS Středočeského kraje  

950 870 444*

www.hzskladno.cz

HZS Jihočeského kraje  

950 230 111 nebo linku 112*

www.hzscb.cz

HZS Plzeňského kraje   

950 330 110*

www.hzspk.cz

HZS Karlovarského kraje 

950 370 112 - 115*

www.hzs-kvk.cz

HZS Libereckého kraje  

950 471 111*

www.hzslk.cz

HZS Královéhradeckého kraje  

950 525 400*

www.hzshk.cz

HZS Pardubického kraje   

950 570 112

-

HZS kraje Vysočina  

950 270 102*

www.hasici-vysocina.cz

HZS Jihomoravského kraje  

950 640 400*

www.firebrno.cz

HZS Olomouckého kraje   

950 770010*

www.hzsol.cz

HZS Moravskoslezského kraje  

974 723 010 - 012*

www.hzsmsk.cz

HZS Ústeckého kraje

950 431 114 nebo linku 150*

www.hzsoul.cz

HZS Zlínského kraje

950 670 222*

paleni.hzszlk.eu

* volat pouze pokud není možnost ohlásit pálení pomocí internetového formuláře

Nahlášená pálení jsou evidována operačními a informačními středisky. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Tam, kde je to možné, hasiči žádají, aby se ohlašování pálení provádělo přednostně pomocí uvedených internetových stránek. Důvodem této žádosti, je předcházení nadměrného zatížení telefonních linek.