Město v Chocni nechalo vykácet 23 stromů kvůli hřišti při tom byli povoleny jen 3

Choceňskému hřišti u hasičárny muselo ustoupit 23 vzrostlých stromů. Podle původního projektu se měly vykácet jen tři, nakonec jich padly víc než dvě desítky.


Lidé se kvůli tomu obrací na radnici s dotazy nebo stížnostmi, protože o záměru nic nevěděli. Místostarosta Pavel Brokeš ale vysvětluje, že vše se kvůli úřadům odehrálo velmi rychle.
"Bylo to způsobeno realitou celé záležitosti, což znamená to, že my jsme ještě 24. března nevěděli, jestli budeme moci realizovat celý projekt. Zelenou ke změně celého projektu jsme dostali od úřadu regionální rady, což je úřad, který rozhoduje o tom, jestli danou dotaci dostaneme či nikoli. Oni nám to dali na to, co bylo před tím, nikoli na tu změnu. Takže o tom museli rozhodnout znovu a to přišlo 24. března a my jsme museli do konce března pokácet ty stromy, protože končí vegetační klid. Takže to bohužel mělo své opodstatnění.“

Vyjádření města :

Hřiště u hasičárny v novém kabátě

Vedle hasičárny je již léta oplocený prostor, který býval dříve otevřeným parkovým prostranstvím a nyní je využíván jako hřiště. Toto hřiště však již neodpovídá potřebám svého využití a tak zastupitelé města podpořili myšlenku jeho rekultivace v rámci projektu rozvoje školních a volnočasových hřišť v Chocni.