Praga-Haiti byla filmově zpracována formou dokumentu