Sletová štafeta malých, ale i starších Sokolů protnula celou Českou republiku

 

Sokolská sletová štafeta protnula ve dnech 23. – 25. září 2011 Českou republiku. „Předpokládali jsme účast asi 4 000 kurýrů ze 400 sokolských jednot, kteří nesli štafetové kolíky a sletová poselství ze sídel 42 žup za jediný víkend do Prahy,“ uvedl hlavní organizátor štafety Zdeněk Lauschmann.

Celkem 15 hlavních tras letos měřilo 2 389 km a kurýři běželi a jeli i po 85 župních přípojkách v délce 1 713 km. Celá štafeta tedy měří 4 102 km. Zúčasnily se i sokolské jednoty ze zahraničí - Slovenska (2), Německa, Švýcarska, američtí sokolové symbolicky pošlou sletové poselství. (V r. 2005 měřila trasa 3 380 km a dala do pohybu téměř 4 000 lidí).

Česká obec sokolská štafetu po vzoru svých předků v novodobé historii uspořádala už v roce 2005, tehdy byl model opačný – sletová poselství putovala z Prahy do sídel žup (poprvé se tzv. „rozestavný běh“ pořádal v roce 1919 a do roku 1947 se konal čtyřikrát; v roce 1937 se do něj zapojilo rekordních 120 000 osob, které proběhly trasu v délce 16 000 km).  

Do Tyršova domu dorazila jedna skupina historickou tramvají z Hostivaře, další dvě skupiny připluly po Vltavě na lodích a poslední houf přijde od Hradčanské přes Klárov a Kampu. Donesená poselství pak symbolicky převzala vzducholoď, která vzápětí vzlétla od Tyršova domu.  

Uspořádat akci tohoto rozsahu v době, kdy se Sokol stejně jako ostatní sportovní organizace potýká s velkými finančními problémy, nebylo jednoduché. Štafeta se rozběhla díky obrovskému nadšení a nasazení dobrovolníků a symbolicky odstartovala oslavy 150. výročí vzniku organizované tělesné výchovy. Česká obec sokolská v současné době sdružuje cca 180 000 členů v 1 145 jednotách v celé České republice.

Sokol jako nejstarší česká sportovní a tělovýchovná organizace oslaví v roce 2012 již 150 let své existence. Vyvrcholením oslav bude XV. všesokolský slet v Praze od 1. do 7. července 2012. Cvičitelé i cvičenci během nadcházejícího roku secvičí 12 hromadných skladeb. V Praze se počítá s minimálně 15 000 cvičenci.