Zápisů v mateřských školách, které zřizuje město Hradec Králové.

Jelikož jsme v denním tisku zaznamenali údaje, které byly v některých případech zavádějící, dovolte mi alespoň malé upřesnění situace týkající se zápisů v mateřských školách, které zřizuje město Hradec Králové.

 
Zájem o zapsání dětí do mateřských škol byl letos dle očekávání velký, nicméně v současné době zatím nelze říci, které děti budou či nebudou do mateřských škol přijaty. Musíme počkat na výsledek takzvaného dohodovacího řízení, na kterém se koncem dubna sejdeme s vedením jednotlivých mateřských škol. Teprve poté budou moci mateřské školy vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
 
I v letošním roce se totiž potvrdilo, že mnoho rodičů zapsalo své děti do několika školek současně. Zejména z tohoto důvodu je nutné duplicitní žádosti vyloučit.
 
Do hradeckých mateřských škol podali žádosti o přijetí dítěte také někteří rodiče, kteří nemají trvalé bydliště v Hradci Králové. Bydliště na území je jedním z kritérií pro přijetí. Děti z jiných obcí a měst jsou do našich školek přijímány jen v případě, kdy máme ve školkách volná místa. Tito rodiče již při zápisech byli většinou informováni o tom, že s největší pravděpodobností jejich žádost nebude vyřízena kladně. V rámci dohodovacího řízení budeme také oddělovat žádostí rodičů, kteří hlásili do školky děti, které v tomto roce nedovrší tří let.
 
V tuto chvíli je zbytečné vytvářet fámy o nedostatku míst v mateřských školách zřizovaných městem Hradec Králové. Je potřeba vyčkat na rozhodnutí ředitelství mateřské školy. Děti, které splňují kritéria  pro přijetí, by měly být  přijaty  k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované městem Hradec Králové. Podrobnější výsledky týkající se zápisů bychom měli znát do konce dubna. Nejpozději do měsíce se rodiče dětí, kteří své dítě přivedli k zápisu, dozvědí, zda jejich dítě bude či nebude přijato.
 
Statutární město Hradec Králové je zřizovatelem 29 mateřských škol, které mají kapacitu 2482 míst. V letošním roce je 780 volných míst.  V současné době evidujeme 150 dětí s odkladem povinné školní docházky pro příští školní rok. To znamená, že tyto děti měly nastoupit do základní školy, ale z různých důvodů zůstávají i nadále v mateřské škole.  
 
Kritéria pro přijetí: do mateřských škol v Hradci Králové jsou děti přijímány děti, které:
      -     mají jeden rok před začátkem povinné školní docházky a které mají trvalé bydliště na území města
      -            v kalendářním roce, v němž jdou k zápisu, dovrší tří let, rodiče jsou zaměstnáni a mají trvalé bydliště na území města
Ředitelství mateřských škol v přijímacím řízení zohledňuje další kritéria, kterými jsou:
-         opakované žádosti rodičů
-         skutečnost, že dítě má již v mateřské škole sourozence
-         skutečnost, že žadatelkou o přijetí dítěte je zaměstnaná matka samoživitelka s trvalým bydlištěm na území města
 

O dalším postupu budou rodiče informováni buď přímo mateřskou školou nebo na internetových stránkách města, případně v týdeníku Radnice